Reduceri pentru Tastaturi & Mouse *Nu pierde ocazia

Garantie

Garantia produselorÎn conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau declaraţiei de conformitate a produsului şi suntem răspunzători pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrării produselor.

Termenul de garanţie asigurat de către vânzător pentru un produs este de 1 an sau egal cu termenul de garanţie acordat de producatorul acelui produs, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Termenul de garanţie al produselor se consideră de la data menţionată în prezentul certificat precum şi în factura fiscală care atestă vânzarea.

Raspunderea vanzatorului privind garantia legala de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani, acest termen se va reduce la durata medie de utilizare.

Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o.

In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs, in conditiile art. 13 si 14 din Legea nr. 449/2003.

In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata. Caracterul imposibil sau disproportionat al unei masuri se stabileste conform definitiilor legale, valabile la data emiterii prezentului certificat.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Notiunea “fara plata” se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului in termenul maxim de 15 zile prevazut de lege, fara costuri pentru consumator. Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora. Stabilirea neconformitatii si a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 si ale altor acte normative referitoare la neconformitati.

Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator.

In cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa noua devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defecta trece in proprietatea vanzatorului. Vanzatorul are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. Termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia clientului.

Garantia isi pierde valabilitatea daca:

  • Nu au fost respectate instructiunile de depozitare, instalare, exploatare si/sau conditiile mentionate in certificatul de garantie. Vanzatorul nu isi asuma nici o obligatie in cazul in care clientul pierde manualul de instructiuni.
  • Asupra echipamentelor au intervenit alte persoane, in afara societatilor autorizate de vanzator, sau au fost deterioarate sigiliile sau a etichetele de garantie.
  • Echipamentele au fost deteriorate intentionat sau prin neglijenta, au fost modificate sau utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
  • Echipamentele s-au deteriorat din cauza instalarii in spatii cu umiditate ridicata / mediu coroziv, din cauza transportului, manipularii, depozitarii, utilizarii incorecte, sau daca se constata urme de lichid pe componentele electrice ale acestora.
  • Echipamentele au suferit socuri mecanice prin presare, lovire etc.

Limitari si excluderi ale garantiei

Daca vanzatorul nu constata existenta unui defect pentru care se angajeaza raspunderea acestuia, situatia este considerata o solicitare nejustificata de acordare a garantiei, pentru care poate cere cumparatorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanta /ora.

Produsele consumabile (cartuse de imprimanta, baterii, acumulatori etc) si accesoriile fara componenta electronica vandute separat (cabluri, huse, folii de protectie, genti etc.) nu beneficiaza de garantie. Clientul are obligatia de a verifica buna functionare a acestora in momentul achizitionarii.

Garantia nu va fi acordata in cazul in care se constata ca nu au fost respectate instructiunile de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate in documentatia insotitoare si cum au fost prezentate la predarea produsului.

Nu raspundem de eventualele incompatibilitati intre sistemele sau subansamblele livrate de noi si produsele altor firme.

Problemele de natura software (legate de sistemul de operare, aplicatii, software iPod, etc.) nu fac obiectul garantiei, rezolvarea acestora presupunand achitarea de catre client a tarifelor de service in vigoare.

Nu se acorda garantie pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuatii/varfuri de tensiune, lipsa impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzatoare, umezeala excesiva, lichide, praf, temperaturi necorespunzatoare etc.)

Garantia nu acopera cazul in care apar daune rezultate din transport defectuos (cu exceptia cazului in care acesta este efectuat de vanzator), accidente, traznet, inundatie, foc etc.

Garantia se pierde daca tipul sau seria de pe produs au fost modificate, sterse, inlocuite sau au fost facute ilizibile.

Pachetele software beneficiaza de garantie numai in ceea ce priveste integritatea programelor pe mediul de stocare. Eventualele defecte ale acestora trebuie semnalate in maxim 30 zile de la livrare.

Garantia nu acopera in nici o situatie eventualele pierderi de informatii cauzate de defectarea produselor, iar vanzatorul nu raspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. In acest sens se recomanda clientilor sa beneficieze de un sistem de salvare periodica a programelor sau datelor importante. Inainte de a va prezenta in magazinul vanzatorului/ la punctul autorizat de service, se recomanda efectuarea unei copii de siguranta ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurata prin conditiile de garantie: pierderea datelor in urma interventiei in service sau in urma unor defecte ale mediilor de stocare (unitate hard-disc, unitate optica, flash drive, iPod etc.) nu poate fi imputata vanzatorului.

Vanzatorul recomanda cumparatorului sa pastreze ambalajele originale ale produselor, in vederea expedierii acestora in conditii corespunzatoare, pentru asigurarea garantiei.

La receptionarea produselor expediate de cumparator pentru asigurarea garantiei, vanzatorul va verifica conformitatea ambalajelor care insotesc produsele prin efectuarea de poze atat asupra ambalajelor, cat si asupra produselor expediate a caror aducere la conformitate se solicita.

Va rugam sa ne contactati la 0770355030 sau pe [email protected]